Pizza Smiley Bucuresti zona 13 Septembrie

Pizza, Paste, Salate
• Optiune:
Livrare la domiciliu (livrare si in
zonele limitrofe: Ilfov, Pipera,
Straulesti, Otopeni, Catelu, Chitila,
Voluntari, Baneasa)
• Adresa:

Str. Sebastian nr. 44,
Sector 5,
zona 13 septembrie
• Telefon:
0728-47.87.48, 0765-59.33.53
• Program livrare:
Non stop
• Site web:
• e-mail:
contact@pizzasmiley.ro
• Zone de livrare:
Zona 1
Sebastian, Drumul Sarii, Bulevardul Ghencea, Drumul Taberei, Calea Rahovei, 13 Septembrie, Bulevardul Timisoara (fara comanda minima).
Zona 2
Cotroceni, Militari, Uverturii, 1 Mai, Crangasi, Virtutii, Giulesti, Industriilor, Mihalache, Eroilor, Izvor (Comanda minima: 30 lei).
Zona 3
Gara de Nord, Plevnei, Piata Victoriei, Grozavesti, Calea Grivitei, Titulescu, Floreasca, Primaverii, Tei, Titan, Vitan, Vacaresti, Dristor, Andronache, Colentina, Theodor Pallady, Aparatorii Patriei, Berceni, Progresul, Pajura, Damaroaia, Fundeni, Baicului, Pantelimon. (Comanda minima: 50 lei).
Zona 4
Ilfov, Pipera, Straulesti, Otopeni, Catelu, Voluntari, Chitila, Baneasa. (Comanda minima: 100 lei).

Nota: imaginea este exemplificativa